เกมส์ Avatar Arena
 เกมส์ Avatar Arena

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
Spacebar
ปุ่มลูกศร
เทคนิคการเล่น   ล่าง หน้า Spacebar  ปล่อยพลังสุดยอด    ล่าง Spacebar ป้องกัน    ล่าง หน้า ย้ำๆพร้อมกัน Spacebar กระโดดปล่อยพลัง   ล่างๆ ๆ หน้า บน Spacebar ปล่อยพลังพิเศษ อื่นๆลองคลำดูก็แล้วกัน แล้วจะรู้ว่ามีท่าปล่อยพลังมากมาย

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  40  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.