เกมส์ Beat the Meter
 เกมส์ Beat the Meter

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
ปุ่มลูกศรเล่น  เดินไปเติมน้ำมัน  และเดินไปถอดสายน้ำมัน

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  1  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.