เกมส์ Obstacle Course
 เกมส์ Obstacle Course

Game Flash ทั้งหมด

เลือกตัวผู้เล่น และเลือกตัวคู่แข่งแล้วตะลุยด่านเด้งดึ๋งต่างๆโดยต้องมุดลอด กระโดดข้ามให้เร็วกว่าคู่แข่ง และเก็บธงให้ครบเพื่อผ่านด่านต่อไป ลูกศรขึ้น=กระโดดข้าม ลูกศรขวา=กระโจนตัว ลูกศรลง=คลาน


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.