เกมส์ Helix Defense
 เกมส์ Helix Defense

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  คลิกเลือกปืนวางตามจุดต่างๆที่ยานศัตรูจะวิ่งผ่านเข้ามาทำลายฐานทัพเรา

เทคนิค วางปืนตามมุมต่างๆเพื่อจะให้ได้ยิง 2 ครั้ง ทางผ่าน

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  2  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.