เกมส์ Pencil Race
 เกมส์ Pencil Race

Game Flash ทั้งหมด

ขีดๆเขียนๆเป็นเส้นทางมาบรรจบกันที่จุดธงเขียว อย่าลืมเลื่อนแถบ Stickiness และ Acceleration ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแล้วกด play แล้วบังคับ Vehicles ที่เราเลือกไปให้ถึงจุดหมาย ที่ Track และ Art เป็นตัวช่วยในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือวาดภาพ ถ้าต้องการแก้ไขให้กด Stop


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.