เกมส์ TGmotocross 3
 เกมส์ TGmotocross 3

Game Flash ทั้งหมด

มอเตอร์ไซด์วิบากทดสอบฝีมือกับความแรงที่ผาดโผน ลูกศรขึ้น=เร่งเครื่อง ลูกศรลง=เบรค ลูกศรซ้าย=โน้มตัวไปด้านหลัง ลูกศรขวา=โน้มตัวไปข้างหน้า z,x,c,v,b=เป็นท่าต่างๆใช้กดเวลาอยู่กลางอากาศ


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.