เกมส์อิกคิวซัง ตะลุยเขา
 เกมส์อิกคิวซัง ตะลุยเขา

Game Flash ทั้งหมด

1. ปุ่ม z เก็บของ
2. ปุ่ม x  ฟันดาบ
3. ปุ่ม Spacebar กระโดด
4. ปุ่ม ลูกศรเดินหน้าถอยหลัง ขึ้นลงบันได
 เกมส์นี้ จะต้อง ฆ่า พวกสัตว์ต่างๆทั้งหมด จึงจะผ่านด่าน แต่ละ ด่านได้ แต่ต้องรีบทำเวลาด้วยล่ะ เพราะจับเวลาด้วย
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 3 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.