เกมส์Vikings
 เกมส์Vikings

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้ปุ่มลูกศร และปุ่ม W A S ในการเล่น
2.ตัวที่ 1ใช้ปุ่ม A,ตัวที่ 2ใช้ปุ่ม A S,ตัวที่ 3ใช้ปุ่ม A S
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 2.20 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.