เกมส์ Dragon Fist
 เกมส์ Dragon Fist

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
ปุ่ม A S W D
ปุ่ม T Y  U ต่อสู้ใช้อาวุธ
ใช้ท่าไม้ตาย กด TY พร้อมกัน เมื่อพลังเต็มสีแดงถึงจะใช้ได้

เกมส์นี้หากมีเพื่อนจะเล่นสู้กันในคอมเดียวคนที่ 2 ใช้ปุ่ม
ปุ่มลูกศร  และปุ่ม 4 5 6
ใช้ท่าไม้ตาย กด 45 พร้อมกัน เมื่อพลังเต็มสีแดงถึงจะใช้ได้

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  13  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.