เกมส์ลุยแดนผี
 เกมส์ลุยแดนผี

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้ปุ่ม A W S D ในการเดิน
2.ใช้เมาท์ในการเล็ง ยิง
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 9 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.