เกมส์ Maplestory Return of Papulatus
 เกมส์ Maplestory Return of Papulatus

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
ปุ่มลูกศรซ้ายขวา=เคลื่อนที่ spacebar=กระโดด z=ฟัน กด a ชาร์ตพลังลูกดอกแล้วตามด้วยปุ่ม x= ปล่อยพลังลูกดอก c=พลังโจมตีแบบพิเศษ v=ยิงธนู

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  50  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.