เกมส์Goo Slashers
 เกมส์Goo Slashers

Game Flash ทั้งหมด

1.เลือก Click To Play
2.ปุ่มลูกศร ใช้ในการเดิน  ปุ่ม A กระโดด  ปุ่ม S  ฟัน
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.