เกมส์ Battle-Mania
 เกมส์ Battle-Mania

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
Spacebar คือหัวหุ่น

การเล่น จะต้องจำท่าต่างๆของฝ่ายศัตรูให้หมด เช่น ขวา ขวา บน บน ล่าง  ก็ต้องกดปุ่มลูกศรไปตามนั้น   หรือมีปุ่มหัวหุ่นก็กดปุ่ม Spacebar

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  1  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.