เกมส์Menulis
 เกมส์Menulis

Game Flash ทั้งหมด

1. ปุ่ม X ออกจากอุปกรณ์   ปุ่มลูกศรเดิน   ปุ่มSpacebar หยิบจับ และเมทส์เสริมการเล่นในด่านต่างๆ

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์...15...นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.