เกมส์ Zombies Layer
 เกมส์ Zombies Layer

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
Spacebar
ปุ่มลูกศร
ปุ่ม A S W D

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  10  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.