เกมส์ BurgerQueen
 เกมส์ BurgerQueen

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์

การเล่น
ซื้อวัตถุดิบมาทำเบอร์เกอร์ก่อน ไป Shop เอาสินค้ามาเก็บไว้  
เลือกที่ตั้งร้านขาย Market
กำหนดใส้ Recipe
แล้วกด Start แล้วมองดูอาการลูกค้าว่าอาหารที่เราผลิตแย่มากน้อยแค่ไหน ว่าลูกค้าต้องการอะไร แล้วเราลองปรับส่วนผสมให้ดีขึ้นจนลูกค้าพอใจ  แล้วเราก็เพิ่มราคาสินค้าตามคุณภาพสินค้าได้ อย่าขายขาดทุนละ

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  20  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.