เกมส์ Sushi Buffet Bar
 เกมส์ Sushi Buffet Bar

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  เอาอาหารไปใส่ให้ครบทุกช่อง  หากช่องที่จะนำอาหารใส่เต็ม ก็เอาอาหารที่เราไม่ต้องการโยนให้หมากิน ระวังเวลาหมดด้วย

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  4  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.