เกมส์ BBQ
 เกมส์ BBQ

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
คลิกที่ไม้ตามออเดอร์สั่ง  ดูตามชื่อไม้ แล้วเอาเมทส์คลิกซ้ายที่ไม้ด้านซ้ายขวาลากออกมาวางที่ปิ้ง

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  7  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.