เกมส์ Pencil Race
 เกมส์ Pencil Race

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  ลากเส้นจากจุดมีธงจุดเริ่มต้น วงมาบรรจบกับธง  แล้วกด play เพื่อให้อุปกรณ์นั้นๆวิ่งมาบรรจบกับธงได้

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  5  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.