เกมส์ Ghost Tank
 เกมส์ Ghost Tank

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
ปุ่ม Ctrl ยิงท่าไม้ตาย
ปุ่มลูกศร
ปุ่ม Shift

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  4  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.