เกมส์ Speed Racer
 เกมส์ Speed Racer

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
Spacebar  อาวุธ
ปุ่มลูกศร
ปุ่ม Shift กระโดด

เทคนิคพยายามเลือกรถที่เข้าโค้งเกาะถนนดีที่สุดเป็นตัวเล่น

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  11  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.