เกมส์ BAT OUTTAHELL
 เกมส์ BAT OUTTAHELL

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์ บิน ดูดเลือด ปล่อยขี้ค้างคาวมึน   ต้องดูเลือดให้มากที่สุดไม่เช่นนั้นตัวผีค้างคาวตาย

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  30  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.