เกมส์ Dead Frontier Night Three
 เกมส์ Dead Frontier Night Three

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์ยิง
ปุ่ม R  P
Spacebar
ปุ่ม A S W D  หรือปุ่มลูกศร
ปุ่ม 1 - 6

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games   45  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.