เกมส์ Defend the North Pole
 เกมส์ Defend the North Pole

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
ปุ่มลูกศร

Description
Smack the naughty kids with your candy cane! Ho Ho Ho!

Controls
Right/Left Arrow keys to Move
Down Key to Attack


Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  4  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.