เกมส์ Hungry Animals
 เกมส์ Hungry Animals

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
ลากอาหารไปใส่จานอาหารสัตว์  มี 3 ชนิด  แพะกินพวกผักพืช   ลิงกินผลไม้  หมากินพวกเนื้อนมไข่

ดูให้ดีๆว่าควรเอาอาหารชนิดใดให้สัตว์กิน ทำแต้มให้มากจะผ่านด่านได้ ทำแต้มไม่เข้าเป้าต้องเริ่มใหม่  

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games 2   นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.