เกมส์ Redbugs Puzzle
 เกมส์ Redbugs Puzzle

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
ลากของต่างๆในเกมส์  เช่นเฉลยด่าน 1 ยกไม้ลงคลิกไม้ลากไม้ลง  และคลิกไม้ที่ 2 ยกไม้ขึ้น

การเข้าเกมส์ คลิกที่ Start  และคลิกที่อักษรสีขาว ด้านขวาบน  
ที่มีคำว่า LEVEL 1: BLOCK TVTORIAL
ด่าน 2 ก็คลิกด่าน 2ไปเรื่อยๆ

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games 15   นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.