เกมส์ เพลงรักจีบสาว
 เกมส์ เพลงรักจีบสาว

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
Spacebar หัวใจ
ปุ่มลูกศร
กดปุ่ม Spacebar หรือปุ่มลูกศรค้างไว้ในกรณี ปุ่มนั้นมีกรอบจุดสี่เหลี่ยมเส้นปะ เพื่อลากเสียงยาว

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  20  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.