เกมส์ Lazerbeamz
 เกมส์ Lazerbeamz

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์ กำหนดตำแหน่ง
Spacebar  ยิงลำแสงสะท้อน
ปุ่ม A S W D กำหนดตำแหน่งเป้าสะท้อน

การเล่นคือทำอย่างไรให้แสงเลเซอร์จะถูกยิงไปยังเป้าหมาย

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  11  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.