เกมส์ Space DX
 เกมส์ Space DX

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
Spacebar
ปุ่มลูกศร
ปุ่ม A S W D  ต้องแย่งทองทรัพยากรณให้มากที่สุด

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games 7   นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.