เกมส์ Splas Hand Dash
 เกมส์ Splas Hand Dash

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
Spacebar
ปุ่มลูกศร

สามารถจอดเข้าระยะซ่อมรถเปลี่ยนยาง เติมน้ำมัน เปลี่ยนอะไหล่ได้

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  40  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.