เกมส์ โดดเชือก2
 เกมส์ โดดเชือก2

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์ โดด
ปุ่มลูกศร สุดยอดลีลาเมื่อเห็นลูกศรด้านบนแล้วกดตามให้ทัน

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  4  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.