เกมส์ Maximus
 เกมส์ Maximus

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์ พุ่งหอกโรมัน
ปุ่มลูกศรเลื่อนดูเป้า

ปัจจุบันเรียกว่าพุ่งแหลน เด็กเรียกพุ่งจิ้งแหลน

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games 5   นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.