เกมส์Samurat Warrior
 เกมส์Samurat Warrior

Game Flash ทั้งหมด

1.คลิก Deadly Combat เพื่อเล่นต่อสู้
2.ใช้ปุ่มลูกศรในการเคลื่อนที่
3.ใช้ปุ่ม Q/W/A/S เป็นการออกอาวุธ
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 2.20 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.