เกมส์Mili&Tart
 เกมส์Mili&Tart

Game Flash ทั้งหมด

คลิกเมาท์ 1 ครั้งเพื่อยกไม้ เมื่อคนกระโดดลงมาก็คลิกอีกครั้งเพื่อตี
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.