เกมส์Academy
 เกมส์Academy

Game Flash ทั้งหมด

ใช้ปุ่มลูกศรในการเคลื่อนที่ ซ้ายขวา และปุ่ม W ในการกระโดด
(อย่าลืมเก็บของด้วย)
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 2 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.