เกมส์Whack-A-Beast
 เกมส์Whack-A-Beast

Game Flash ทั้งหมด

ใช้เมาท์ในการเคลื่อนที่และปุ่ม Spacebar ในการตี
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.