เกมส์ Douch Monkey Astronaut
 เกมส์ Douch Monkey Astronaut

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์

การเล่น ลากเมทส์ขึ้นลงอัดน้ำใส่ตูดลิงก่อน และพอน้ำเต็มตูดลิง ลิงก็จะพุ่งไปท้องฟ้า  

ลิขสิทธิ์สงวนเอาน้ำยัดตูดลิงได้เฉพาะเกมส์นี้เท่านั้น ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ เอาน้ำไปอัดตูดลิงลอยฟ้าเด็ดขาด   หากละเมิดลิขสิทธิ์ ลิงอาจตายได้

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  20  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.