เกมส์Dragon Ball Z
 เกมส์Dragon Ball Z

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น
คนที่ 1    A  S  D  E  W    U  H  K
คนที่ 2    1  8  9  +  /  และปุ่มลูกศร Up
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 10 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.