เกมส์ The Professionals
 เกมส์ The Professionals

Game Flash ทั้งหมด

เกมส์ยิงเป้าของนักแม่นปืน ใช้ปืน Sniper เล็งยิงเป้าที่เคลื่อนที่ไปมาให้ตรงจุด เล็งยิงที่หัวจะได้แต้มเยอะสุด เลื่อนเมาส์=ตำแหน่งเป้า คลิกเมาส์ซ้าย=ยิง spacebar=เปลี่ยนมุมมองเพื่อซูม shift=เติมกระสุน


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.