เกมส์ Buddy
 เกมส์ Buddy

Game Flash ทั้งหมด

ช่วยกันทำอาหารและขนมเสริฟลูกค้าให้ถูกต้องตามสั่ง โดยคลิ๊กที่อาหารหรือขนมจากกรอบสี่เหลี่ยมไปเสิร์ฟให้ถูกเมนู


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.