เกมส์Ammo �Ambush
 เกมส์Ammo �Ambush

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกปืน
2.ใช้เมาท์ในการเล่น
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.