เกมส์เครื่องบินรบ
 เกมส์เครื่องบินรบ

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้เมาท์ในการเล่น
2.ใช้ปุ่ม Spcebar ในการวางระเบิดเรือรบ
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 3 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.