เกมส์Alien Invasion
 เกมส์Alien Invasion

Game Flash ทั้งหมด

1.เลือก Start Game
2.ใช้เมาส์ในการเล่น
  เทคนิคการเล่น
เกมส์นี้คุณใช้เมาส์คลิกซ้าย โดยชี้ไปที่ตัวจากบินได้เลย  และการยิงมิตซาย์ คุณสามารถให้มิตซาย์วิ่งซิกแซกได้โดยใช้เมาส์เคลื่อนซ้าย ขวา
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 40 วินาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.