เกมส์Sumo Slam
 เกมส์Sumo Slam

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้ปุ่มลูกศรเล่น

เทคนิคการเล่น  พยายามหลบก่อน พอหลบได้แล้วค่อยหาจังหวะกระแทก


เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์...13...นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.