เกมส์ ETERENA
 เกมส์ ETERENA

Game Flash ทั้งหมด

เกมต่อสู้ประชันฝีมือ 2คน โดย player1 ปุ่ม awsd=เคลื่อนที่ ปุ่มfghubn=ปล่อยพลังต่อสู้ และplayer2 ปุ่มลูกศร=เคลื่อนที่ ปุ่มตัวเลข1-6=ปล่อยพลังต่อสู้


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.