เกมส์ The Shorthen
 เกมส์ The Shorthen

Game Flash ทั้งหมด

ชวนเพื่อนของคุณมาประชันฝีมือกันว่าใครจะเจ๋งกว่า เลือกผู้เล่นที่หนึ่ง awsd=เคลื่อนที่ 1-3=ต่อสู้,ป้องกัน ผู้เล่นคนที่สอง ปุ่มลูกศร=เคลื่อนที่ jkl=ต่อสู้,ป้องกัน แต่ถ้าเล่นคนเดียวก็สามารถเล่นกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยคุณจะใช้ปุ่มบังคับเหมือนกับผู้เล่นคนที่สอง


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.