เกมส์ Slayer1 Darknight
 เกมส์ Slayer1 Darknight

Game Flash ทั้งหมด

เริ่มแรกให้คลิ๊กเลือกเพิ่มค่าความแข็งแรง ค่าความไว และค่าความฉลาดก่อน แล้วให้กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อเดินหน้าขึ้นบันไดเข้าฉากแรก แล้วไปสู้กับอัศวินตัวโตเพื่อโค่นมันให้ได้ a,d=เคลื่อนที่ w=กระโดด คลิ๊กเมาส์ซ้าย=โจมตี


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.