เกมส์Urban Wizard
 เกมส์Urban Wizard

Game Flash ทั้งหมด

1. ใช้เมทส์ยิง  ใช้ปุ่มลูกศรเดินกระโดด  ปุ่ม Ctrlเปลี่ยนอาวุธโหด

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์...16...นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.