เกมส์Destruction
 เกมส์Destruction

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้ปุ่มลูกศรในการเคลื่อนที่และเล็ง
2.ปุ่ม A = ยิง เมื่อมีเคลื่อนบินมารับคนให้ยิงถล่มให้พังก็จะได้คะแนนและได้เวลาเพิ่ม
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 3 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.