เกมส์Goblins Heart
 เกมส์Goblins Heart

Game Flash ทั้งหมด

1. ปุ่มลูกศร  และปุ่ม Z ป้องกัน X ต่อยแตะ C ฟัน  เมทส์สำหรับคลิกซื้ออาวุธ เพิ่มพลังชีวิตอื่นๆ พยายามเก็บเงินแต่ละด่านให้มากที่สุด

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์...14...นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.